Bo- og behandlingssted for voksne psykisk syge

Kontakt os på tlf: 98 33 67 33 eller på mail: info@svanebo.dk

Se ledige pladser

Skal vi ringe dig op?

Udfyld felterne, og vi kontakter dig​

 
 

Vælg:

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Arbejdsmetoder

Kognitiv miljøterapi

​I Svanebo indebærer kognitivt miljøterapi en koordineret, individuel, tværfaglig behandlingsindsats, hvor husets personale bidrager til at gennemføre den enkeltes behandlingsplan. Formålet med den kognitive miljøterapi er, at beboerne involveres så meget som mulig, at planen konkretiseres (ugeskema og handleplan), og at der opnås større gennemskuelighed i forhold til personalets støtte til den samlede behandlingsplan.

​Når husets beboere profiterer af vores tilbud, opnår de en vis grad af selvstændighed og får udviklet nødvendige kompetencer som:

 • At stå op om morgenen hver dag og samtidig få øje for meningen med dette.
 • At indgå i fællesskabet om at lave mad og se værdierne herfra.
 • At styrke sin selvfølelse og evnen til at udtrykke egne meninger i samvær med andre.
 • Lære at snakke om de begrænsninger og vanskeligheder en psykisk sygdom bærer med sig.
 • At kunne håndtere relationer og handlinger i samvær med andre mennesker.

Miljøterapien foregår hele dagen i hele huset. Beboerne vil dagligt lære at træffe valg, indgå samarbejde og indgå i relationer omkring egen udvikling og husets dagligdag.


Fast kontaktperson med individuelle samtaler

Hver beboer i huset har en primær og en sekundær kontaktperson. Kontaktpersonen er tillidsskabende, giver beboeren forståelse, empati og modspil samt støtte i udviklingen af nye færdigheder. Dette sker gennem ugentlige samtaler, dagligt relationsarbejde og træning i sociale færdigheder.


Relationsarbejde

Kontaktpersonen skaber, gennem trygge rammer, mulighed for sammen med beboeren at skabe en tillidsfuld, forudsigelig og konstruktiv relation.


Problemløsningsgruppe

Mulighed for i en gruppe, at komme med sine personlige problematikker og gennem arbejdet i gruppen komme frem til en løsning.

Temadage i gruppen: Planlagte emner (eks. konflikt, følelser, mad eller medicin) som vi efter oplæg fordyber os i.​

Nada

​(National Acupuncture Detoxification Association)

Nada-metoden er en blid og effektiv øre-akupunktur, der fremmer balancen mellem krop og sind og skaber en indre ro, som mange mennesker kan have gavn af.

Nada hjælper dig med at slappe af og fokusere, og giver derved en større følelse af indre ro og kontrol. samtidig reduceres angst, koncentrationsbesvær, tankemylder og søvnløshed.

På Svanebo er vi glade for at kunne tilbyde vores beboere denne behandlingsform. Vi laver et behandlingsforløb som er tilpasset den enkelte, hvor man 3 gange om ugen modtager behandling eller ved akut opstået behov.

Psykoedukation

​Psykoedukation er en behandlingsform, som især benyttes i behandlingspsykiatrien, som skaber viden og læren om den enkeltes diagnose.

Som en psykisk ustabil og sårbar individ, vil man igennem denne behandlingsform få viden om den psykiske lidelse samt undervisning i kommunikationstræning og problemløsning. Derigennem kan den enkelte blive bedre til at forstå egne tanker, lidelsens symptomer, og hvad der kan udløse den. Det betyder samtidig, at den enkelte kan blive bedre til at tackle livet og sørge for, at der ikke kommer et tilbagefald i fremtiden.


Kreativt værksted

​Gennem arbejdet omkring det kreative udvikles de sociale kompetencer og fællesskabsfølelser. Ligeledes er der mulighed for, at den enkelte kan fordybe sig i processen og derigennem arbejde med nogle af sine egne problematikker. Dette kunne blandt andet være at skulle præstere, blive i besvær, fysisk kontakt og evnen til at bede om hjælp.

Fokus på kost

Huset har fokus på sund kost. Som en del af vores miljøterapi spiser vi i fællesskab. Ligeledes er husets beboere, som en del af dit strukturerede ugeskema, deltagende i forberedelserne både til frokost og aften. Er der specielle behov kan der fra personalet ydes støtte hertil. Huset har desuden et samarbejde med en diætist, som vi kan få undervisning af.


Fokus på motion

​Som en del af miljøterapien har Svanebo fokus på motion, som en del af de daglige aktiviteter. Der er mange muligheder, som f.eks. badminton, meditation, bordtennis, svømning og lange samt korte gåture. Alle disse aktiviteter er med til at forbedre individets psyke, og vi har set gode resultater. Derudover har alle husets beboere mulighed for eget motionsrum, hvor de kan, gennem motion, forbedre det psykiske og fysiske. Hos Svanebo har vi set positive resultater grundet motion, som blandt andet mindre stresssymptomer, roligere sind og mere velvære i kroppen.

Eget motionsrum

Der er på Svanebo mulighed for at dyrke motion hver dag. Der er mulighed for, at du i samarbejde med et personale, udarbejder et personligt træningsprogram. Som ekstra motivation og støtte kan personalet være delatgende i træningen. Beboeren kan gennem motion prøve udfordringer, som i det daglige kan være grænseoverskridende og angstprovokerende, men hvor der her, vil være i trygge rammer og hvor opmærksomheden vil være henledt på brug af og beherskelse af kroppen. En del af vores tid i motionsrummet bruges også til meditation. Når vi udøver meditation kan det have mange gode virkninger med sig. Vi oplever at mange får en eller flere af følgende effekter:

 • Mindre stress
 • Roligere sind
 • En følelse af harmoni og balance
 • Mere effekt af udvikling og sport
 • Mere livsglæde
 • Velvære i kroppen
 • Mere nærvær og opmærksomhed

Timerne i motionsrummet bliver en del af dit strukturerede ugeskema, som er en del af husets miljøterapi.

 

 

 

Nyheder

11.01.19

Svanebo ønsker et godt nytår

nytår

29.11.18

Skøn og flot men kold tur til Blokhus i går

img_3544

img_3542

23.10.18

Svanebo er klar til halloween

halloween

10.09.18

Dejlig tur til zoo

zoo

19.06.2018

Sjov tur med fodboldgolf

golf

22.05.18

Dejlig sommertur til Blokhus

img_8194

Vi tilbyder følgende

Velkommen til Svanebo

Om huset Svanebo

Menneskesyn

Aktivitetstilbud

Målgruppe

Nyheder

Svanebo

Mølledamsvej 4

9575 Terndrup

Telefon: 98 33 67 33

CVR: 21963577

E-mail: info@svanebo.dk

Svanebo
Mølledamsvej 4
9575 Terndrup
Tlf.: 98 33 67 33
CVR: 21963577
info@svanebo.dk